Uğur Motorlu Araçlar | Mondial, CF Moto, Zontes, E-Mon, Motovento, Mondial Tarım

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş, yöneticileri, tüm çalışanları ve birimleriyle birlikte iş otomasyon sürekliliği ve bilgi varlıklarına yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

- ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gereklerini yerine getirecek şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, ilgili politika ve prosedürlerle desteklenmesi, dokümantasyonunun sağlanması, belgelendirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

- Bilgi Güvenliği kapsamlı ilgili kanun ve yasal mevzuatlara uyum sağlamayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi; ihlal durumlarında gerekli yaptırım ve disiplin süreçlerinin yürütülmesini,

- Kurumsal süreçlerinin işletimini sağlayan bilişim otomasyon ve hizmetlerinin erişim yönetimi ilkeleri gözetilerek kesintisiz ve güvenli olarak sürdürülebilmesi adına gerekli alt yapı ve desteğin sağlanmasını,

- Bilgi varlıkları gizlilik, bütünlük, erişilebilirliğini tehdit eden risklerin yönetilmesini,

- İşbu politikayla ilgili sorumluluk, farkındalık ve bilincin sağlanması için gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini

taahhüt eder.